کاهش مصرف 22 میلیون لیتری بنزین با توسعه گاز طبیعی فشرده

کاهش مصرف 22 میلیون لیتری بنزین با توسعه گاز طبیعی فشرده


کاهش 22 میلیون لیتری مصرف بنزین با توسعه گاز طبیعی فشرده – اخبار خودرو<br />
وزیر نفت در ۲۹ اسفند مصرف بنزین به ۱۵۰ میلیون لیتر در روز هم رسیده است.”/>


منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248724/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DB%B2%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-CNG

کتاب شیمی مواد غذایی. لیست قیمت خودرو چری ۱۴۰۱ ۹ ۱۴.