قیمت جدید خودروی استیم (فروردین 1403 هجری قمری) اعلام شد.

قیمت جدید خودروی استیم (فروردین 1403 هجری قمری) اعلام شد.


قیمت جدید خودروی استیم اعلام شد (فروردین 1403) – اخبار خودرو<br />
قیمت جدید خودرو رسپکت 2 را ویژه فروردین ماه 1403 اطلاع رسانی کرد.”/>


منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248713/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1403

ند. پیگیری امور قربانیان ایرانی حادثه سئول توسط وزارت خارجه.