شرایط سپرده گذاری سریع دینا پلاس 6 (آوریل 1403)

شرایط سپرده 6 سرعته داینا پلاس (فروردین 1403) – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248736/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-6-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1403

کاهش مصرف 22 میلیون لیتری بنزین با توسعه گاز طبیعی فشرده

کاهش 22 میلیون لیتری مصرف بنزین با توسعه گاز طبیعی فشرده – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248724/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DB%B2%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-CNG

قیمت جدید خودروی استیم (فروردین 1403 هجری قمری) اعلام شد.

قیمت جدید خودروی استیم اعلام شد (فروردین 1403) – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248713/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1403

کرولا “GR”؛ معرفی ورزش های سبک سامورایی

کرولا “GR”؛ تعریف ورزش به سبک سامورایی – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248712/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7-GR-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C

گرد و غبار وانت های سایز کامل را در بازار ایالات متحده از بین ببرید

وانت های سایز کامل بازار ایالات متحده را تکان می دهند – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248711/%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87

تمدید قرارداد مشترک شل و دوکاتی

تمدید قرارداد مشترک شل و دوکاتی – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248710/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C

بررسی کمی و کیفی شرایط شرکت های خودروسازی جهان

بررسی شرایط خودروسازان دنیا از نظر کمی و کیفی – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248709/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C

مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بازار ارزهای دیجیتال

مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بازار ارزهای دیجیتال – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248708/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA%D9%88

اعلام مراکز معاینه فنی فعال در تهران در تعطیلات عید سعید فطر

اعلام مراکز معاینه فنی فعال در تهران در تعطیلات عید سعید فطر – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248706/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1

قیمت خودرو در حال حاضر تغییری نمی کند

قیمت خودرو در حال حاضر تغییری نمی کند – اخبار خودرو الزامات منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248705/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF